Waarom een Repair Café?
De Westerse maatschappij is gericht op consumeren. We kopen steeds meer spullen en gooien ook steeds meer weg.
Luxegoederen die we bezitten, gebruiken we steeds korter.
Zodra ze mankementen gaan vertonen – een stoel met een wiebelende poot, een cd-speler waarvan het klepje niet meer open wil, een wollen trui met een gaatje in de elleboog – gooien we ze weg en kopen een nieuw product.
Veel spullen worden al weggegooid voordat ze een jaar oud zijn.

De mogelijkheid om het oude product te repareren, komt bij veel mensen niet meer op.
Mensen weten ook niet meer hoe dat moet.
Kennis op dit gebied verdwijnt zienderogen. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten (zoals bv. ambachtslieden, ouderen en mensen met een lagere opleiding), worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant.
Hun kennis wordt niet of nauwelijks benut. Terwijl deze mensen veel zouden kunnen bijdragen aan het duurzamer maken van de samenleving.

Repair Cafe Scheveningen

Door deze mensen in te schakelen als begeleiders bij reparatiebijeenkomsten, worden veel positieve effecten tegelijkertijd bereikt.
Mensen die anders aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.
De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Verder helpt repareren in plaats van weggooien mee aan de beperking van CO2-uitstoot.
Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien.
Reparatie draagt bij aan een mentaliteitsverandering.
Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.

Ontstaan van het Repair Café:
Het concept Repair Café is in 2009 bedacht door Martine Postma, destijds journalist/publicist in Amsterdam en Peter van Vliet, sustainability accelerator in Groningen.
Zij kwamen op het idee om in het hele land laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in te richten, waar buurtbewoners hun eigen kapotte spullen kunnen repareren, onder deskundige begeleiding en in een ontspannen sfeer.
Het allereerste Repair Café vond plaats op 18 oktober 2009, in Amsterdam-West.
Tientallen buurtbewoners en geïnteresseerden van verder weg kwamen die zondag naar de foyer van het Fijnhout Theater, waar tal van reparatiedeskundigen met gereedschap en materialen aanwezig waren. De middag was een groot succes; het initiatief bleek duidelijk in een behoefte te voorzien.
Dat was voor de initiatiefnemers aanleiding om door te gaan en Stichting Repair Café op te richten.
Deze stichting biedt sinds 2011 ondersteuning aan lokale groepen in Nederland en daarbuiten die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen.
Zoals bijvoorbeeld het Repair Café Scheveningen die nauw samenwerkt met Repair Café Den Haag.

Repair Cafe Scheveningen

Stichting Repair Café stelt zich ten doel om
a) repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving;
b) reparatiekennis te behouden en te verspreiden;
c) de sociale cohesie in de lokale samenleving te bevorderen door buurtgenoten met heel verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen in het kader van een inspirerend en laagdrempelig evenement.