Schevenings vissersvrouwtje

Vissersvrouwtje van Scheveningen.
Grenzend aan de boulevard van Scheveningen aan de zogenaamde kop van de Keizerstraat (, de later zogenoemde Kalhuisplaats) werd op 10 november 1982 door toenmalige Koningin Beatrix het vissersmonument ‘Vissersvrouw van Scheveningen’ onthuld.
Beeldhouwer Gerard Bakker modelleerde een stoer beeld: in de vorm van een Scheveningse vissersvrouw in klederdracht, die staat als een huis, stevig, onverzettelijk, bereid om zich in te zetten.
De blik van de vrouw is symbolisch want deze is onafwendbaar gericht naar de zee vanwaar zij ooit een of meer van haar geliefden – haar vrijer, haar man,
haar zoon of haar vader – mocht terug verwachten.
Het staat symbool voor de Scheveningers die al door Constantijn Huygens een “bars geslacht” werden genoemd.
Ina Pronk stond model voor de vrouw. Zij is de vrouw van Karel Pronk.

 

Sinds een aantal jaren is er een – jaarlijks – terugkerende herdenking die in de plaatselijke Oude Kerk haar aanvang krijgt en die vervolgens wordt verlegd naar het standbeeld.
Ter plekke wordt het op de sokkel voorkomende gedicht van Inge Lievaart voorgedragen, waarna een kranslegging en een bloemengroet volgt.
Het gedicht luidt:

“De zee, die steeds weer nam, Zal eenmaal wedergeven.
Allen die zijn gebleven, Aan hem die eerst ontkwam.
De heer van wind en water, Aan Christus Triomfator”.

In tegenstelling met het aan de Scheveningseweg staande monument is de doelstelling van het standbeeld wat minder specifiek.
Het kenmerk van het eerste monument was dat het zeer expliciet was gericht op het aantal vissers dat op zee was gebleven tussen 1914 en 1919.
Het tweede monument – het standbeeld – is echter, getuige het gedicht zoals dat voorkomt op zijn sokkel, schijnbaar vrijblijvender daar het lijkt te zijn bedoeld voor allen die op zee zijn gebleven.

Dat zou dus niet uitsluitend de visserlieden betreffen maar ook de Scheveningers die destijds deel uitmaakten van de Koninklijke Marine en die in de strijd ter zee het leven lieten en daarnaast nog de koopvaardijlieden die in de jaren van de Tweede Wereldoorlog met hun schepen ten onder gingen.
Plaatselijk bestond ook reeds een Vereniging Herdenk Scheveningse Zeelieden die door het gebruik van de benaming ‘Zeelieden’ een klaarblijkelijke ruimte bood voor het herdenken van meer dan uitsluitend vissers.
Deze hier opgesomde vrijblijvendheden zijn vanaf nu niet meer aan de orde en zulks vanwege een suppletie die aan het standbeeld van de vissersvrouw is toegevoegd.

Schevenings vrouwtje stoeptegel:
Speciaal voor dit mooie beeld heeft een kunstenaar van BetonWijs een stoeptegel ontworpen met de afbeelding van de prachtige beeld.

Beton met een verhaal:
Onze tegel wordt met de hand gemaakt. Hier komt geen enkele machine aan te pas.
Het beton wordt door onszelf gemixt van fijn grind, gezeefd cement en speciaal zand.
Deze 3 factoren worden met uiterste precisie afgewogen tot de perfecte harmonie.
Hier voegen we tot slot gefilterd regenwater aan toe tot de juiste balans is bereikt.
Van deze perfecte samenstelling maken wij uw tegel met veel liefde en plezier.
Elke tegel is uniek en heeft zijn eigen verhaal.

Voor een goed doel:
Met de verkoop van mijn betonwerken helpt u mij en mijn gezin in de bijstand.
Omdat ik weet dat veel mensen het in deze periode lastig hebben wil ik ook een deel van de winst afstaan naar enkele goede doelen.

Maatwerk:
Het is ook mogelijk om de tegel persoonlijk te maken door
bijvoorbeeld een naam, (huis)nummer of een speciale datum erin te zetten.
(Er bestaat ook een tegel met het Schevenings wapen en de ooievaar van Den Haag.)
Meer informatie vind u op:  www.uw-winkeltje.nl/scheveningsvrouwtje-stoeptegel/ ‎

Omschrijving: Het standbeeld ‘Vissersvrouw van Scheveningen’ is tot op heden nog steeds te bezichtigen.
Kijk voor meer info over het Herdenking Scheveningse Zeelieden op: www.uw-winkeltje.nl/herdenkingscheveningsezeelieden
Beschrijving: Beeld van een over de zee turende vrouw, op bakstenen sokkel.
Model: Ina Pronk – van der Loo stond model.
Opschrift Voorzijde: Voor hen die uitvoeren, en niet terugkeerden.
Opschrift Achterzijde: “de zee, die steeds weer nam, zal eenmaal wedergeven allen die zijn gebleven.
aan hem die eerst ontkwam, de heer van wind en water aan christus triomfator.”
Ontwerpers: Dit beeld is ontworpen en uitgevoerd door Gerard Bakker en gegoten door de Koninklijke Eijsbouts te Asten.
Opmerkingen: De Stichting Vissersmonument Scheveningen heeft het monument o.a. gefinancierd door de uitgave van een grammofoonplaat van zeven Scheveningse koren, zangavonden, de uitgifte van penningen, enz.
Het beeld is onthuld door Koningin Beatrix op 10 november 1982.
De sokkel en de inrichting van de Kalhuisplaats is van de architect C.J. van Harmelen.

Verhuizing:
Dinsdag 25 januari 2011 om twaalf uur werd het beeld van de vissersvrouw die uitkijkt over zee en wacht op haar vissende echtgenoot van de sokkel aan de boulevard getakeld.
In een grote vrachtwagen werd het zware bronzen gevaarte vervoerd naar de nieuwe plek.
Om ongeveer 4 uur stond zij weer op haar plek, nadat er gaten waren geboord in de sokkel, waarin de metalen pennen werden vastgezet.
Nu staan er weer de eerste bloemen.
Donderdagmiddag wordt zij officieel welkom geheten op haar nieuwe standplaats.
Dan zal het oude Scheveningen massaal vertegenwoordigd zijn.

Bron:
denhaagdirect
Wikipedia
Gerard Bakker – (Apeldoorn, 27 september 1935) is een Nederlands edelsmid, beeldhouwer en koperslager.
Hij is autodidact.
Bekende werken zijn onder andere het Vissersmonument (de Scheveningse vrouw).
“Het Vissersmonument (Vissersvrouwtje)” in Scheveningen, “De danseres” in Gouda, “Sluierdans” in Gouda en een uitvoering van de Lijkwade van Turijn in tombak.
Gerard Bakker heeft zijn atelier in een verbouwde monumentale boerderij aan de Bloemendaalseweg in Gouda.
Hij is gehuwd met kunstschilderes Carla Rodenberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *